0314 358 356


Kennisbank Burgerzaken

Een begrip in Nederland

  • Uitgebreide landeninformatie
  • Nederlandse Nationaliteitswetgeving
  • Alles over de GBA / BRP
  • Verkiezingen organiseren

Download documenten

Gratis praktische kennisdocumenten

Voor wie is Kennisbank Burgerzaken?

icon-gemeentehuis Gemeenten

Werkt u als burgerzaken professional bij een gemeente? En wilt u snel en eenvoudig vraagstukken over burgers oplossen?Met Kennisbank Burgerzaken beschikt u over de meest complete informatiebron voor professionele publieke dienstverlening. U vindt er uitgebreide informatie over alle landen, de (Nederlandse) nationaliteitswetgeving, de GBA/BRP, relevante jurisprudentie, praktische modellen en alle actuele wet- en regelgeving. Bovendien ondersteunt de kennisbank u bij het efficiënt organiseren van verkiezingen.

Icoon Advocaten_60x60 Advocaten

Bent u als advocaat gespecialiseerd in burgerzaken? En zoekt u diepgaande landeninformatie? Of thematisch commentaar over Burgerlijke Stand onderwerpen zoals adoptie?In Kennisbank Burgerzaken vindt u onder meer uitgebreide informatie over alle landen, (Nederlandse) nationaliteitswetgeving, relevante jurisprudentie en uitgebreide thematische toelichting op onder andere Burgerlijke Stand. Hiermee voorkomt u dure fouten.

icon-adviesbureaus Adviesbureau's

Bent u als adviseur gespecialiseerd in burgerzaken? Wilt u klanten altijd van betrouwbaar en actueel advies voorzien?In Kennisbank Burgerzaken vindt u onder meer uitgebreide informatie over alle landen, alles over de GBA en relevante jurisprudentie. Hiermee geeft u klanten betrouwbaar advies over het nemen van de juiste beslissingen bij concrete vraagstukken over burgers.

icon-opleiding Opleidingsinstituten

Biedt uw organisatie opleidingen aan op het gebied van burgerzaken? Wilt u zowel studenten als docenten altijd voorzien van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied?Met Kennisbank Burgerzaken beschikt u over alle relevante landeninformatie en (Nederlandse) nationaliteitswetgeving. Bovendien bevat deze complete informatiebron diepgaande thematische commentaren over de Burgerlijke Stand.

whitepapers_200x210

Download gratis kennisdocumenten

Wilt u weten in welke gevallen het verstrekken van gegevens aan derden wordt beperkt?  Wilt u weten aan welke vertaaleisen buitenlandse brondocumenten moeten voldoen? Of heeft u gedetailleerde landeninformatie nodig over Aruba? Download dan onze gratis kennisdocumenten. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Bekijk de gratis kennisdocumenten

landeninfo_kbz_def

Landeninformatie

Bent u op zoek naar direct toepasbare landeninformatie? In Kennisbank Burgerzaken vindt u alle benodigde informatie over onder meer afstamming, naam en legalisatie, huwelijk, overlijden en internationale nationaliteit. De landeninformatie is direct gekoppeld aan gerelateerde informatie. Handige praktijkvragen helpen u bij het oplossen van vraagstukken over Internationale Burgerlijke Stand.

nationaliteitswetgeving 200 hoog

Nederlandse Nationaliteitswetgeving

Kennisbank Burgerzaken bevat uitgebreide informatie over Naturalisatie & Optie en de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Hierbij vindt u ook vele praktische tools. Bijvoorbeeld RWN modellen behorende bij de optie- en naturalisatieprocedures, checklists over nationaliteit en diverse landentabellen. Zo hoeft u niet meer op verschillende plekken te zoeken.

GBA BRP beeld KBZ

GBA / BRP

In de kennisbank vindt u alle relevante informatie over onder meer reisdocumenten en rijbewijsdocumenten, identiteit, bescherming persoonsgegevens en uiteraard de GBA en BRP. Bovendien ondersteunt Kennisbank Burgerzaken u door handige koppelingen tussen de kennisbank en BRP-software van Procura, Centric en PinkRoccade.

Lees meer over BRP-software koppelingen

verkiezingen 210 hoog

Verkiezingen

Organiseer efficiënt verkiezingen met Kennisbank Burgerzaken.  Met de termijnkalender blijft u op de hoogte van alle belangrijke data en beschikt u over handige schema's. Het algemeen draaiboek verkiezingen geeft u overzichtelijke informatie over de uit te voeren verkiezingswerkzaamheden. Met het diepgaande commentaar op de Kieswet bent u verzekerd van de meest actuele toelichting op alle relevante wet- en regelgeving.

Bronzen-partner-NVVB

Bronzen partner NVVB

Kennisbank Burgerzaken is bronzen partner van de NVVB. Het partnership met de NVVB is logisch, aangezien ruim 80% van de Nederlandse gemeenten intensief gebruik maakt van de kennisbank en de NVVB hét platform is voor en namens burgerzakenambtenaren. Richard Mercey, uitgever van o.a. Kennisbank Burgerzaken: “Als innovatief mediabedrijf voor professionals werken we, in het belang van onze klanten, samen met toonaangevende partners. Via de samenwerking verwachten we het gezamenlijke vakinformatie-aanbod verder te kunnen optimaliseren."

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan